Kilka słów o naszym sklepie


         Nasz sklep powstał na pocz±tku 1996 roku. Zaczynali¶my skromnie, ale nasza pasja i ambicja motywowała nas do ciężkiej pracy. Od samego pocz±tku wkładamy wiele wysiłku aby nasza oferta stawała się coraz bogatsza i nad±żała za aktualnymi trendami i potrzebami naszych klientów. Wła¶nie takie d±żenie do ci±głego rozwoju oraz bogate do¶wiadczenie w branży, sprawiły, że stali¶my się najlepszym i największym sklepem rowerowym w mie¶cie, oraz jednym z bardziej licz±cych się w okolicy.
        Nie samym handlem sklep żyje, dlatego wspieramy nie tylko zaprzyjaĽnione kluby i stowarzyszenia rowerowe ale i wielu 'prywatnych' zawodników.

        Id±c z duchem czasu, umożliwili¶my naszym klientom możliwo¶ć zrobienia zakupów na odległo¶ć, poprzez sklep ALLEGRO.